Takstblad 2018

1.

a. Vandafgifter m.v.

msalgstakst
     

Kr.

4,84

+ grundvandsgebyr 
     

1,40

Afregningspris
     

6,24

Statsafgift
     

6,37

Spildevandsafgift 
     

23,49

 

b. Abonnementsafgift

Fast afgift pr. boenhed
Målerabonnement pr. måler

     
 

334,00
78,00

 
2.
         
Tilslutningafgifter indenfor almindelig forsyningsområde:
 
A. Hovedanlægsbidrag
 
Enfamiliehuse, sommerhuse 
 

Grundtakst
Stikledningsgebyr

 

3180,00
7720,00

 
Beboelsesejendomme med flere lejligheder Grundtakst
1ste lejlighed
2den og efterfølgende lejligheder
 

3180,00
7720,00
3860,00

 
Landbrug og mindre erhverv med fl. enheder Grundtakst
1ste enhed
2den og efterfølgende enhed
 

3180,00
15450,00
7725,00

 
Erhverv og andre forbrugere med anslået forbrug over 5000 m3                                                        Grundtakst
                                               Stikledningsgebyr
 


3180,00
23150,00

 
Ledningsbidrag (anboringsbidrag)
 
Enfamiliehuse, sommerhuse m.m.
 

4410,00

 
Beboelsesejendomme med flere lejligheder
1ste lejlighed 
2den og efterfølgende lejlighed 
 


4410,00
2205,00

 
Landbrug og mindre erhverv
1ste enhed
2den og efterfølgende enhed
 


8820,00
4410,00

 
Erhverv og andre forbrugere med anslået forbrug over 5000 m3 årligt
 

13230,00

 
C. Håndværk/Industriområdet.
 
Hovedanlægsbidrag som ovenfor
   
 
Ledningsbidrag pr. m2 grund
 

4,75

 
3.

Tilslutningsafgift udenfor almindelig (naturlig) forsyningsområde

 
Hovedanlægsbidrag som overfor
 
Ledningsbidrag beregnes i det enkelte tilfælde afhængig af antal mulige tilslutninger og  Ledningens længde og omfang i øvrigt.
 
4.

I øvrigt

Samtlige tilslutninger afsluttes med en stophane. Jordledning på egen grund betales af  forbrugeren. Måler er inkluderet i tilslutningsbidraget.
 
Hvis en ejendom er tilsluttet værket, men ubebygget betales der desuagtet abonnementsafgift ( pkt. 1.b)
 
5.

Servicegebyrer m.m.

Der er selvaflæsning og ved manglende aflæsning skønner vandværket det årlige forbrug ud fra
en realistisk korrekt vurdering tillagt 20 %.
 
Serviceaflæsning
 

220,00

 
Rykkergebyr pr. rykker
 

100,00

 
Andre gebyrer
   
 
Flytteopgørelse
 

120,00

 
Genåbningsgebyr 


Alle takster er excl. moms

 

600,00

 

/