Nyttige links

Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne

Aalborg Kommune

Foreningen af Vandværker i Danmark

Dansk vand- og spildevandsforening

Miljøstyrelsen

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse                            

Ledningsejerregistret

Vodskov Erhvervsforening

HOLM EL og VVS

www.forsyning.dk

www.aalborgkommune.dk

www.fvd.dk

www.danva.dk

www.mst.dk

www.geus.dk

www.ler.dk

www.vodskov.net

www.holmelvvs.dk

Udskiftning af vandmålere 2017

I 2017 er der udskiftet  målere i følgende veje: Horshøjvej, Jens Viges Vej, Sigurd Ersteds Vej, Lerbækvej, P. V. Jensen Klintsvej, Bragenholtvej,Kornvænget, Vesterladenvej, Tingvej, Skovlund, Attrupgaardvej, Gøgeurtvej,Vodskovvej, Akelejevej, Aurikelvej, Latyrusvej, Lavendelparken.

Udskiftningerne er foretaget af Holm El & VVS.