Nyttige links

Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne

Aalborg Kommune

Foreningen af Vandværker i Danmark

Dansk vand- og spildevandsforening

Miljøstyrelsen

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse                            

Ledningsejerregistret

Vodskov Erhvervsforening

HOLM EL og VVS

www.forsyning.dk

www.aalborgkommune.dk

www.fvd.dk

www.danva.dk

www.mst.dk

www.geus.dk

www.ler.dk

www.vodskov.net

www.holmelvvs.dk

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 er der udskiftet målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.