Seneste analyseresultater

Vandprøve udtaget d. 19.02.2018

Analyseparameter Resultat
Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 11,4 odh for forbrugere der får vand fra Drøvten Vandværk.

Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 8,7 odh for forbrugere der får vand fra Tingvejen Vandværk.

Hårdheden er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dHo. Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt:

Total hårdhedsgrad                             Betegnelse
              0-4                                              Meget blødt
              4-8                                              Blødt
             8-12                                             Middel hårdt
           12-18                                             Temmelig hårdt
           18-30                                             Hårdt
        over 30                                             Meget hårdt

 

 


Drøvten Vandværk

Analyse udtaget den 19.02.2018
Vandets hårdhed fra Drøvten Vandværk er 11,4 odh

 klik her for at se analysen

 


Tingvejen Vandværk

Analyse udtaget den 19.02.2018
Vandets hårdhed fra Tingvejens Vandværk er 8,7 odh

 klik her for at se analysen

 


 

På baggrund af fund af stoffet Desphenyl-Chloridazon i vand fra vandværker på Fyn, og heraf efterfølgende fokus i medierne, har Vodskov Vandværk udtaget ekstraordinære prøver på vore vandværker.

Resultatet af analyserne viser ikke spor efter af hverken Chloridaszon eller nedbrydningsprodukterne Desphenyl-Chloridazon og Methyl Desphenyl Chloridazon..                                                                                                                                                                                        

 

 

Vandkvalitet

I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet oplyses følgende parametre fra analyseprogrammet.

Alle målte parametre overholder kvalitetskravene for drikkevand.

Hårdhed dH  -           8,7 / 11,4 dh
Jern          under         0,002 mg/l
Mangan    under        0,001 mg/l
pH                  -             7,80 pH
Ilt                    -              8,40 mg/l
Coliforme bakterier under 1

Spørgsmål til ovennævnte eller i øvrigt angående vandforsyningen rettes til vandværkets kontor.