Status

I øjeblikket er der ingen driftsforstyrrelser. 

Velkommen til Vodskov Vandværk

Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientering til forbrugere under Vodskov Vandværk.

Der er udsendt aflæsningskort til alle forbrugere under Vodskov Vandværk.

Aflæsningen bedes foretages, og indrapporteres/indsendes.

Absolut senest onsdag, den 3. januar 2018.

Enten pr. telefon eller via internet, som det fremgår af aflæsningskortet,

eller skrive aflæsningen på kortet og sende det til vandværkets kontor.

Alle aflæsninger skal være vandværket i hænde senest 04.01.18.

Ved manglende eller for sen indsendelse af aflæsning anslår vi forbruget,

tillagt 20%, og der forfalder gebyr kr. 220,00.

 

I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet oplyses følgende parametre fra analyseprogrammet.

Alle målte parametre overholder kvalitetskravene for drikkevand.

                                                                                                                                                        

                      Hårdhed dH                                            10,08 dh

                      Jern                                            under     0,070 mg/l

                      Mangan                                      under     0,001 mg/l                          

                      pH                                                             7,90 pH       

                      Ilt                                                            9,6 mg/l

                      Coliforme bakterier                   under     1                   

                     

På baggrund af fund af stoffet Desphenyl-Chloridazon i vand fra vandværker på Fyn, og heraf efterfølgende fokus i medierne, har Vodskov Vandværk udtaget ekstraordinære prøver på vore vandværker.

Resultattet af analyserne viser ikke spor efter af hverken Chloridaszon eller nedbrydningsprodukterne Desphenyl-Chloridazon og Methyl Desphenyl Chloridazon..                                                                                                                                                                                        

.

Spørgsmål til ovennævnte eller i øvrigt angående vandforsyningen rettes til vandværkets kontor.

                                                                                      

Venlig hilsen og godt nytår

 Bestyrelsen for Vodskov Vandværk

                        
Drøvten Vandværk -
renoveret i 2007
Rent, sundt og godt drikkevand
direkte fra hanen
Tingvejen Vandværk -
renoveret i 2011

Udskiftning af vandmålere 2018

I foråret 2018 udskiftes der målere i følgende gader og veje:

Bygmarken, Bøgedalen, Larsen Stevns Vej, Grønningen, Smedepladsen, Smørblomstvej,

P. Jensensvej, Røllikevej, Solvænget, Langs-Banen, Englodden, Baldrianvej, Følfodvej, Skovsyrevej, Fjordskrænten, Begonievej, Kikkenborg, Skovstjernevej.

Udskiftningerne  foretages af Holm El & VVS.